Now composed of mouth melting capacity declines last.

Exclusive 100% of all of our customers that use the bucket elevators always reported their especially high capacity elevator is in bucket has created problems of maintenance costs and capacity düşütş Anil of the happiness of being have reported their experiences.

ECO - PRIME

Eco Polymer - High Impact and Friction Resistance Elevator Bucket

Eco-Prime Elevator Buckets

Strength Properties
 • Rigid
 • Friction resistance
 • Chemical resistance
 • Hardness
 • Flame delayer
 • Wear resistance
 • Tensile strength
 • Electrical resistance
 • Resistance to weather conditions
 • Design

  Yüksek hızlarda performansını arttıracak kavisli ağız yapısı, yuvarlak köşeler ve sürtünme önleyici kanallar ile desteklenmiştir.

 • Hot and Cold Resistance

  -40 ° C ile + 135 ° C.

 • Material

  Yüksek sertlikte Millpart elevatör kovaları yapısal bütünlüğe sahiptir. Proseslerin özenli seçilmesi ve yapılarının birbiri ile uyum sağlaması kalite arttırımını kaçınılmaz kılmaktadır.

 • Quality and Compliance Documents

  ISO 9001 - 2000 , ISO 9001 - 22000 , CE , HACCP kalite ve gıda uygunluk belgelerine sahiptir.

 • Wheat
 • Forage
 • Barley
 • Cereals
 • Rice
 • Brown Sugar
 • Legumes
 • Salt
 • Coffee
 • Soybean
 • Corn
 • Hazelnut
 • Sugar
 • Feed
 • Oat
 • Sunflower Seeds
 • Fame
 • Pellets